Informace o mě

Jmenuji se PhDr. Michal Rukavička a fyzioterapii se věnuji od roku 2005. Již v rané fázi studia jsem si mohl vyzkoušet mnoho působišť v oboru, ať už státní či soukromá pracoviště, ale nakonec mi bylo nejbližší odvětví sportovní fyzioterapie.

V tomto odvětví se však nelze zapracovat ihned a snadno, proto jsem se vydal na dlouhou cestu, při které jsem měl možnost vyzkoušet si mnohé a nabýt tak praktické zkušenosti z různých zajímavých pracovišť. Dále jsem měl to štěstí, potkat se ve správný čas s řadou odborníků s dlouholetou praxí v oboru, kteří mi poskytli cenné empirie, což mne dále nasměrovalo k mnoha odborným kurzům, které jsem absolvoval.

Díky výše zmíněnému se můj cíl, sportovní fyzioterapie, reálně přibližoval a nyní, když se v tomto odvětví pohybuji, mohu mnohé v mé praxi využít a navázat tak na mé předchůce, kterých si s respektem vážím a kteří mne především inspirovali nestagnovat, stále na sobě pracovat, vzdělávat se a nadále se učit novým technikám.

V obrou se snažím neustále vzdělávat, abych držel pojítko mezi klasickými technikami fyzioterapie v kombinaci s komplexní léčbou dle nejnovějších trendů medicíny. Proto se snažím o netradiční postupy, které jsou opakem “ambulantnímu” přístupu- kdy je systém léčby založen především na tišení bolesti a symptomatologické léčbě a nikoli na bazírování odstranit pravou příčinu problému

Přístup k pacientovi je v mé ordinaci přísně individuální a samotná terapie je u mne koncipována na základě mnoha hledisek.

Především na:

. individuálnímu přístupu- čas a intenzita terapeutického sezení se odvíjí vždy dle stavu pacienta

. diagnostice a “rozklíčování” skutečné problematiky- využívám řadu funkčních a specifických testů, přičemž si nevedu jen klasický kineziologický rozbor, ale tvořím si přehled o funkčnosti a stavu těla v rámci celostní medicíny

. terapeutickém vzorci:

  - diagnostika

  - komplexní terapie spoušťových bodů a inhibice svalových tkání v rámci zřetězování

  - mobilizace kloubních blokací v daném řetězci + obnova kloubní hry

  - korekce pohybových stereotyopů

  - podmiňování, řízení a fixace korektních pohybových vzorů na neurofyziologickém podkladě

  - vytrénování těchto vzorů v systému silově-vytrvalostním- jedná se o kondiční přípavu postavenou na zvládnutých a korektních pohybově motorických vzorcích s ohledem na požadovanou zátěž, přičemž by dříve tyto vzorce jevily známky patologie- reaktivita  bolestivostí a dalšími obranými mechanismy.

 

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro

Andriy Mykolayovych Shevchenko 

Aktuality

LISTOPADEM 2014 

PhDr. MICHAL RUKAVIČKA ÚSPĚŠNĚ SPLNIL VŠECHNY PŘEDEPSANÉ TESTY A PROKÁZAL DOSTATEČNOU ÚROVEŇ TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ I PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ PŘI DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ APLIKACI PRINCIPŮ DYNAMICKÉ NEUROMUSKULÁRNÍ STABILIZACE A TÍM DOSÁHL ÚROVNĚ:

CERTIFIKOVANÝ DNS TERAPEUT

KTERÝ UDĚLIL TÝM TERAPEUTŮ PRAGUE SCHOOL FN MOTOL V ČELE S VÁŽENÝM PANEM

Prof. PaedDr.Pavlem Kolářem, Ph.D.

přednostou Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství

2. LF UK a FN Motol, Praha, Česká republika