Fyzioterapie

Zabývám se a řeším např. problematiku:

 • Kompenzací funkčního zatížení sportovců
 • Rehabilitace poúrazových stavů od raného stádia, až po sestavení sportovního tréninku v návaznosti na předešlou rehabilitaci
 • Kondičního tréninku a znovunavrácení do vrcholové zátěže po zranění
 • Svalových dysbalancí, vadného držení těla a funkčních poruch
 • Akutních a chronických bolestí zad a páteře, kloubů a  končetin
 • Bolestivých stavů v krční páteři
 • Hernicací meziobratlových plotének
 • Viscerovertebrálního zřetězování v klinické praxi
 • Stavů po operacích páteře a ortopedických operacích
 • Úponových bolestí a šlacho-svalových obtíží
 • Bolestí v oblasti krční páteře
 • Pánevního dna a instabilitu hlubokého stabilizačního systému
 • Bolestivých stavů pohybového aparátu v těhotenství
 • Vrozených či vývojových vad, odchylek vývoje pohybového aparátu

Metodiky:

 • DNS- Dynamická neuromuskulární stabilizace dle prof. Koláře- diagnostika, terapie
 • ACT- Akrálně koaktivační terapie a její využití v prevenci a terapii poruch pohybového aparátu
 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice
 • Reedukace pohybu a readaptace na terén ve sportovní traumatologii
 • Využití excentrického svalového cvičení v systému sportovní fyzioterapie
 • Funkční diagnostika a trénink ve vrcholovém a výkonostním sportu
 • Sportovní fyzioterapie a trénink
 • Kineziologický rozbor + funkční vyšetčení
 • Mobilizační techniky kloubů a páteře
 • Techniky měkkých tkání
 • Péče o jizvu po operativních stavech
 • Reflexní tlakové ošetření přetížených řetězců
 • Využití akupresury v ošetření tkání
 • Aktivace a korektní stabilizace hlubokého stabilizačního systému páteře
 • Rehabilitace na neurofyziologickém podkladě
 • Stabilizace osového orgánu na podkladě ontogenetického vývoje
 • Stabilizace páteře pomocí labilních ploch a senzomotorických stimulací
 • Léčebné techniky dle  – Mc Kenzie, Brüger koncept, Rozwitha Brunkow, Klappovo lezení
 • Reedukace pohybových stereotypů, ergonomie v pracovním prostředí, instruktáž k domácímu cvičení
 • Taping
 • Kinesiotaping dle KTAI- Authentic Kinesio, Korea Towatek Temtex tape, 
 • Black Roll concept

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro

Andriy Mykolayovych Shevchenko 

Aktuality

LISTOPADEM 2014 

PhDr. MICHAL RUKAVIČKA ÚSPĚŠNĚ SPLNIL VŠECHNY PŘEDEPSANÉ TESTY A PROKÁZAL DOSTATEČNOU ÚROVEŇ TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ I PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ PŘI DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ APLIKACI PRINCIPŮ DYNAMICKÉ NEUROMUSKULÁRNÍ STABILIZACE A TÍM DOSÁHL ÚROVNĚ:

CERTIFIKOVANÝ DNS TERAPEUT

KTERÝ UDĚLIL TÝM TERAPEUTŮ PRAGUE SCHOOL FN MOTOL V ČELE S VÁŽENÝM PANEM

Prof. PaedDr.Pavlem Kolářem, Ph.D.

přednostou Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství

2. LF UK a FN Motol, Praha, Česká republika