Vítejte na webu o sportovní fyzioterapii

Jste sportovec na vrcholové úrovni, či aktivní nebo rekreační sportovec? Jistě tedy víte, že základem v dosažení optimálních sportovních výsledků je především zdravotní stav sportovce a připravenost těla na sportovní zatížení nejrůznějšího typu.

 

Pokud je tělo vystaveno opakujícím se jednostranným pohybovým vzorcům, vzniká tzv. svalová dysbalance, což v podstatě znamená přetížení organismu a těla jen v určitých stereotypech pohybu.  Z těchto pohybových stereotypů vzniká celá řada patologických stavů, které se ve své finální podobě, projevují jako akutní bolesti či obtíže, které často, obzvláště u sportovců, přechází do chronického stádia, není-li včasná intervence v podobě individuální kompenzace. Mluvíme tedy v rovině funkční patologie , která lze individuální fyzioterapií zvrátit a pomocí nejrůznějších metodik stabilizovat zdravotní stav ve fyziologickém nastavení. Pokud se sportovec při sportu vážněji zraní a způsobí si úraz, nacházíme se v rovině strukturální patologie, která je patrná objektivním lékařským vyšetřením. I v tomto případě je včasné fyzioterapie nejideálnějším řešením, jak se v krátkém časovém úseku, závislém na rozsahu zranění, vrátit v co nejkvalitnějším zdravotním stavu do tréninkové přípravy a zpět do úplného "zápasového" zatížení. Využití rozmanitého spektra metodik fyzioterapie za součsané indikace fyzikální terapie - např. Laser, Magnet, Ultrazvuk, Elektroterapie a farmakoterapie stanovené lékařem, vytváříme komplexní léčbu postižené oblasti. Jen "ležet" v posteli a "pseudoléčit" se nestačí.

Zakazovat si sportovní činnost, která je pro sportovce tak životně důležitá je dávno překonanou možností. Mým cílem ve fyzioterapii je odstranit primární příčinu obtíží na základě vyšetření a následného terapeutického zásahu a ne jen symptomatologicky tišit problematiku bolesti. Tam kde je bolest, není ve většině případů příčina! Žádný sval v těle, totiž nepracuje sám a pohybový vzorec tvoří celý řetězec svalů, musíme tedy z této informace vycházet a pracovat v rozsahu celého svalového řetězce. Typickým příkladem je například častá bolestivost na hrudníku a žebrech u fotbalistů, která vychází primárně z blokace v oblasti hlavičky lýtkové kosti a přes dané pohybové vzorce a svalové segmnenty, zřetězila patologie bolestivost z dolní části těla do horní...

 
 

ru-Reference

В этой рубрике нет статей.

ru-Články

В этой рубрике нет статей.

Diskusní téma: Máte bolesti ?

Комментарии не найдены.

Новый комментарий

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro

Andriy Mykolayovych Shevchenko 

Aktuality

LISTOPADEM 2014 

PhDr. MICHAL RUKAVIČKA ÚSPĚŠNĚ SPLNIL VŠECHNY PŘEDEPSANÉ TESTY A PROKÁZAL DOSTATEČNOU ÚROVEŇ TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ I PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ PŘI DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ APLIKACI PRINCIPŮ DYNAMICKÉ NEUROMUSKULÁRNÍ STABILIZACE A TÍM DOSÁHL ÚROVNĚ:

CERTIFIKOVANÝ DNS TERAPEUT

KTERÝ UDĚLIL TÝM TERAPEUTŮ PRAGUE SCHOOL FN MOTOL V ČELE S VÁŽENÝM PANEM

Prof. PaedDr.Pavlem Kolářem, Ph.D.

přednostou Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství

2. LF UK a FN Motol, Praha, Česká republika