Absolvované akreditované kurzy:

 

 

. 2017- Dry Needling- David G Simons Academy by Christian Grobli /SWIS/(Denkfysio-Nijmegen, Holand)

. 2017- XXVI International Conference on Sports Rehabilitation and Traumatology- THE FUTURE OF FOOTBALL MEDICINE + STÁŽ(CAMP NOU STADIUM BARCELONA FC, SPAIN)

. 2016- XXV International Conference on Sports Rehabilitation and Traumatology- FOOTBALL MEDICINE STRATEGIES RETURN TO PLAY + STÁŽ(LONDON /UK/)

. 2015- Kinesio Taping® Clinical concept and advanced taping methods- (KINESIO TAPING® ASSOCIATION INTERNATIONAL, KTA association, Dr. Kenzo Kase via Mgr. Peroutka, CKTI)

. 2015- XXIV International Conference on Sports Rehabilitation and Traumatology- FOOTBALL MEDICINE STRATEGIES FOR PLAYER CARE + STÁŽ(LONDON /UK/)

. 2014- DNS- Dynamic Neuromuscular Stabilization Certified Practitioner (Rehabilitation Prague School)

. 2014- DNS- Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle prof. Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii - úroveň D (Rehabilitation Prague School)

. 2014- VIII. Národní kongers Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii (OLOMOUC)

. 2014- Instruktor fitness, kondiční trenér (Norman's Academy)

. 2014- Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (Mgr. Petr Bitnar)

. 2014- Reedukace pohybu a readaptace na terén ve sportovní traumatologii s využitím excentrického svalového cvičení (Loic Paris- Kinésithérapeute / FRANCE/ )

. 2014- Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice (Mgr. Petr Bitnar)

. 2013- Funkčný kondiční tréning a diagnostika vo vrcholovom a výkonnostnom športe (Mgr. Maroš Molnár, Molfit /SK/)

. 2013- Kinesio Taping® Method 2 ADVANCE (KINESIO TAPING® ASSOCIATION INTERNATIONAL, KTA association, Dr. Kenzo Kase via Mgr. Peroutka, CKTI)

. 2013- Kinesio Taping® Method 1 (KINESIO TAPING® ASSOCIATION INTERNATIONAL, KTA association, Dr. Kenzo Kase via Mgr. Peroutka, CKTI)

. 2013- PNF - Proprioceptivní neuromuskulární facilitace a její aplikace v praxi (Mgr. Jiřina Holubářová)

. 2013- DNS- Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle prof. Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii - úroveň C (Rehabilitation Prague School)

. 2012- FLOWIN® basic - istructor of friction and physical training (FLOWIN®)

. 2013- DNS- Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle prof. Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii - úroveň B (Rehabilitation Prague School)

. 2012- DNS- Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle prof. Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii - úroveň A (Rehabilitation Prague School)

. 2011- REGISTRACE- Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapie - MZČR

. 2011- PROPRIOFOOT concept® (PhDr. I. Špringrová, PhD.- Rehaspring)

. 2011- Metoda Roswithy Brunkow a její využití v prevenci a terapii poruch pohybového systému- akreditace MZČR (PhDr. I. Špringrová, PhD.- Rehaspring)

. 2011- Přednášení na odborné konferenci fyzioterapeutů- Diagnostika a terapie kolenního kloubu u vrcholových sportovců (Congres Centre)

. 2010- Sportovní fyzioterapie a kondiční trénink II. (Mgr. Barbara Tuma, MAS Sportphysiotherapy /SWIS/)

. 2010- Sportovní fyzioterapie a kondiční trénink I. (Mgr. Barbara Tuma, MAS Sportphysiotherapy /SWIS/)

. 2010- Terapeutické využití kinesiotapu (Temtex- Towatek Korea Co.,Ltd.)

. 2009- Osový orgán - vyšetření, diferenciální diagnostika a léčba (doc. MUDr. M. Tichý, CSc.)

. 2009- Posturální cvičení s využitím labilních ploch (Klinika komplexní rehabilitace- MONADA)

. 2008- Hluboký stabilizační systém a pánevní dno (MUDr. A. Kobesová, MONADA)

. 2008- Komplexní terapie ramene (MUDr. Tutzký, MONADA)

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro

Andriy Mykolayovych Shevchenko 

Aktuality

LISTOPADEM 2014 

PhDr. MICHAL RUKAVIČKA ÚSPĚŠNĚ SPLNIL VŠECHNY PŘEDEPSANÉ TESTY A PROKÁZAL DOSTATEČNOU ÚROVEŇ TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ I PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ PŘI DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ APLIKACI PRINCIPŮ DYNAMICKÉ NEUROMUSKULÁRNÍ STABILIZACE A TÍM DOSÁHL ÚROVNĚ:

CERTIFIKOVANÝ DNS TERAPEUT

KTERÝ UDĚLIL TÝM TERAPEUTŮ PRAGUE SCHOOL FN MOTOL V ČELE S VÁŽENÝM PANEM

Prof. PaedDr.Pavlem Kolářem, Ph.D.

přednostou Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství

2. LF UK a FN Motol, Praha, Česká republika